1. EDUCATION, TRAINING, WORK

  2. ADVENTURE LIFE

  3. FOTOGRAFIE

  4. CONTACT

Outdoor Animation, hoezo?

Outdoor Animation is ontstaan vanuit een steeds groter wordend verlangen van mij,  Servaes Timmerman,  om mijn passie voor en door de Outdoor in zijn vele facetten te willen verspreiden. Voor mij is het vertoeven in de natuur in een outdoor-setting steeds een gegeven geweest waar ik mij telkens aan opgetrokken heb. Ik heb vroeger altijd tegen mezelf gezegd dat ik later in een hutje op een berg ging wonen en schapen ging hoeden, dat ik ging leven van het weinige dat me dat ging opbrengen, dat mijn leven zou bestaan uit non-stop zelfontplooiing in contact met de bergen en de natuur. Maar…wanneer je in het middelbaar zit was de enige optie om verder naar school te gaan en de enige mogelijkheden waren de weekends met de jeugdbeweging, de trektochten enkele malen per jaar, … veel te weinig dus.

OA best Of-53

De jaren gingen voorbij en de dingen des levens komen op je af, je komt in een relatie terecht, je start na te denken over je toekomst, je vrienden en familie beginnen een groot deel in je leven in te nemen, maar dat innerlijk verlangen ging niet weg. Na het middelbaar is het dan zover: je bent vrij! Maar in een hutje wonen is toch nog niet voor direct, je wil eerst de wereld ontdekken, niet? Stilaan begin ik meer en meer naar de natuur te trekken en avonturen te beleven van kleine en grotere omvang. Ieder avontuur, iedere onderneming leert me telkens nieuwe dingen, ik ontmoet telkens nieuwe mensen met andere inzichten en ze vormen mij verder in hoe ik mijn leven wil leiden.

OA best Of-27

Na vele jaren rondzwerven en outdoor-sporten uit te oefenen in alle uithoeken van de wereld, komt de tijd om dit te bundelen en er iets mee te doen. Ik heb me intussen reeds gerealiseerd dat ik net datgene wil doorgeven aan anderen wat mij heeft gevormd en dat mij inspiratie en motivatie geeft om op een positieve manier te staan in het leven. Ik wil iederen de kans bieden om anderen, gelijkgezinden of complete uitersten, te ontmoeten in een vrije context in de natuur, in de outdoor, in de sport en in het dagelijkse leven opdat men kan leren van elkaars inzichten en ervaringen. Na de nodige obstakels te hebben overwonnen, ben ik nu klaar om de wereld aan te kunnen en om van Outdoor Animation iets te maken waarvan ik later ga kunnen zeggen dat ik er niet alleen fier op ben, maar vooral blij ben dat ik er ooit mee ben gestart. Vrijheid is niet iets dat je krijgt, maar iets dat je creĆ«ert en vooral moet delen met anderen. 

“Happyness only real when shared” -Christopher McCandless-

Hilo 2016-80